Upington Latest News | Kommunikasie Tegnologie

Prinsipale omvou Informasie en Kommunikasie Tegnologie

GEMSBOK-UPINGTON: Die Department van Basiese Onderwys in samewerking met die Noord-Kaapse Departement van Onderwys het nagenoeg 70 prinsipale in die ZF Mgcawustreek professioneel ontwikkeling om tegnologie in te span om onderrig en leer in ‘n nuwe rigting te laat beweeg deur gebruik te maak van skootrekenaars en tablette wat aan skole geskenk is.

Telekommunikasie operateurs moet as deel van hul lisensie ooreenkoms teenoor Onafhanklike Kommunikasie Owerheid van Suid Afrika (ICASA) skole voorsien van trollies met rekenaars en tablette, WIFI verbinding en leerinhoud van die Department van Basiese Onderwys. SchoolNet se Mev. Omashani Naidoo het as fasiliteerder opgetree tydens die vier dae werkswinkel wat gefokus was op die leierskap verandering in IKT (Informasie en Kommunikasie Tegnologie) waarby prinsipale 20 punte vir hul professionele ontwikkeling portefeulje en ook ondersteun word deur Michael Fullan se werk op opvoedkundige hervorming en verken van morele imperatief en beginsels van verandering.

Mnr. Gordon March (Distriksdirekteur) het die prinsipale bedank vir hulle toewyding vir hierdie werkswinkel en prinsipale gevra om tegnologie as deel van die skool se leerplan te maak en die hulpmiddele te gebruik wat tot die onderwysers en leerlinge se beskikking is,
Van die prinsipale het die volgende van die kursus te sê gehad: “Ek het meer oor die gebruik van tegnologie geleer. Die manier waarop die inhoud aangebied was met behulp van groepsbesprekings, rolspel, interaksie met ander skoolhoofde en blootstelling aan verskillende situasies by verskillende skole was treffend.” Die prinsipale het huiswerk gekry om hierdie kennis te gaan toe pas by hul onderskeie skole asook om ‘n kommunikasie strategie te ontwikkel.


Latest News


What to Do & See

Copyright © 2017. Upington Accommodation, Business & Tourism Portal. All Rights Reserved.

Website Designed & Maintained by Web Ateljee